SLÈVIA. Ecos i ressonàncies Fabià Puigserver

Saps qui surt a la foto?

Slèvia:. Ecos i ressonàncies Fabià Puigserver
ACCIÓ 2

23/03- 21/04/22


“Allò que la fotografia reprodueix fins a l'infinit només ha tingut lloc una vegada: repeteix mecànicament allò que mai més no es podrà repetir existencialment.”
Roland Barthes (La càmera lúcida, 1980)

Dins la instal·lació Slèvia trobareu tres accions participatives que es desenvoluparan de manera consecutiva fins a finals de juny.

Un cop feta la catalogació dels 80 llibres que Fabià Puigserver va portar de Polònia, en aquesta segona acció presentem més de 300 fotografies que han estat seleccionades del nostre arxiu gràcies a una prova pilot de reconeixement facial de les imatges, acompanyades d’imatges inèdites de Ros Ribas, el fotògraf que ha registrat la història del Teatre Lliure, digitalitzades per ell mateix.

La majoria de les fotos estan organitzades per expedients que corresponen als assajos dels espectacles dels primers anys del Teatre Lliure, a la realització de la maqueta de la seu de Montjuïc, a la casa del Fabià i a la seva estada a Polònia, entre altres.

L’objectiu d’aquesta acció és trobar testimonis (professionals i amics propers a la feina seva) que ens ajudin a descriure amb records els moments que ens mostren les imatges, com també la contribució de gent sense cap vincle amb ell que ens ajudin a descriure les fotografies seguint les instruccions que se’ls faciliten.

Per descriure les imatges ens basem en metodologies més properes a les d’obres d’art, aplicables a qualsevol obra de representació visual, que no de descripció merament objectiva. Són metodologies inspirades en la teoria d’Erwin Panofsky recollida als ja clàssics Studies in Iconology (1939), en les descripcions de Sarah Shatford i en la teoria de Roland Barthes, en les quals els elements d’expressió, de significat i de record prenen gran importància.

Aquesta és una instal·lació participativa que anirà creixent a través de l’acció col·lectiva amb la finalitat d’ampliar el fons de l’Arxiu Lliure i en memòria de Fabià Puigserver.

Fonts bibliogràfiques

  • La càmera lúcida: nota sobre la fotografia / Roland Barthes; traducció i pròleg: Joaquim SalaSanahuja. Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner, 2007.
  • Sobre la fotografia / Susan Sontag; traducció d'Anna Llisterri. Barcelona: Arcàdia: Ajuntament de Barcelona, 2019.
  • Studies in Iconology / Erwin Panofsky. Nova York: Oxford University Press, 1939.
  • “Analyzing the Subject of a Picture: A Theoretical Approach” / Sara Shatford dins Cataloging & Classification Quarterly, 6:3, 3962, (1986). DOI: 10.1300/J104v06n03_04

Altres autors de referència

  • Walter Benjamin, John Berger i August Sander.