Espai Lliure

Espai Lliure

L’Espai Lliure és un espai en ebullició permanent on volem que convisquin el coneixement, la creació, l’experimentació i la formació constant. L'espai propi del Programa educatiu i del Programa de residències Ajuts a la creació Carlota Soldevila que conjura les millors propostes.