Ajuts a la creació Carlota Soldevila

Ajuts a la creació Carlota Soldevila

En commemoració del centenari del naixement de l'actriu i fundadora del Lliure Carlota Soldevila, el juny del 2019 es va inaugurar el Programa de Residències artístiques que porta el seu nom.
El programa té la voluntat d’obrir el concepte d’autoria a qualsevol creador d’escena i donar suport a les noves generacions per tal de potenciar la creació col·lectiva i l’autoria viva en quatre modalitats.

Els Ajuts a la creació Carlota Soldevila són possibles gràcies a la col·laboració entre el Teatre i la Fundació Banc Sabadell.

Modalitats

  • Artista resident i Companyia resident

El Teatre Lliure selecciona un/a artista i una companyia per tal que desenvolupin cadascun un projecte de nova creació al llarg d’una temporada. Es dona suport a projectes innovadors, resultants de l’experimentació, la creació col·lectiva i en xarxa amb diferents sectors de la societat. Això implica una obertura del Lliure a artistes que no hi havien passat mai, i l’acompanyar uns processos de creació que donen cabuda al temps, l’anàlisi, l’intercanvi i l’error. Els projectes dels artistes i companyies residents podran acabar esdevenint una estrena teatral o presentar-se en format work in progress en un o diversos moments del procés.

  • Residències creatives d’intercanvi

El Teatre Lliure organitza cada temporada, una residència creativa d’intercanvi amb un equipament cultural internacional diferent, vinculat a una ciutat. Aquest any la col·laboració és amb CAMPO de Gant, un centre d'art amb una programació diversa que va del teatre, la dansa i la performance fins a festivals, cuines de barri i debats.

Per mitjà d’una convocatòria oberta, on es poden presentar persones residents a Catalunya o de la resta de l’Estat espanyol vinculades d'alguna manera a les arts escèniques, els dos equipaments seleccionen un parell d'artistes amb projectes de recerca en àmbits tangencials de les arts escèniques que puguin alimentar-se de la interacció entre totes dues ciutats. Es valora que els projectes plantegin aspectes culturals, acadèmics i socials que permetin generar activitats en aquests tres eixos, en relació amb el treball que es porti a terme. Els dos artistes passen un mes de residència acollits per l’altre equipament, i al final de les dues estades es fa una sessió oberta del procés al Lliure.

  • Creadors EN RESiDÈNCiA

El Teatre Lliure participa com a mediador en el programa Creadors en RESiDÈNCiA. Creadors als instituts de Barcelona, que té l’objectiu d'introduir els processos de creació contemporània als centres públics d’educació secundària de Barcelona a través del contacte directe i continuat d’un/a artista amb un grup d'adolescents. A través d’una convocatòria oberta se selecciona un/a creador/a per tal que desenvolupi un projecte que s’ha de poder nodrir de la interacció setmanal amb l'alumnat i en sintonia amb el programa del Lliure. Al final del procés es fa una sessió oberta a l’Espai Lliure per al públic general.