Gira el teu dispositiu per visualitzar aquesta web.

Si veieu aquesta pantalla a l'ordinador, proveu de reduir el zoom.

laboratoris

TERCERA EDICIÓ DEL DIRECTORS LAB MEDITERRANEAN AL LLIURE!
workshop internacional de direcció escènica
 
Sota l'aval del Lincoln Center Theatre Directors Lab, encapçalat per la directora Anne Cattaneo, el juliol de 2019 va néixer el Directors Lab Mediterranean a la Universitat Americana de Beirut. 

Aquest projecte té per missió activar el debat creatiu i formar directors escènics emergents. En són membres fundadors Anna Kapousizi, actriu, professora i membre de l'Hellenic Theater Studies Association i de l'European Network of Research and Documentation of Performance of Ancient Greek Drama (Arc-Net); Mohamed Bani Hani, director, actor i dramaturg, i membre del Jordanian Artists Syndicate; Lisa Nava, realitzadora cinematogràfica i membre de la Stage Directors and Choreographers Society, Sahar Assaf, directora escènica i professora associada de la Universitat Americana de Beirut, i Juan Carlos Martel Bayod, director d'escena i actual director del Teatre Lliure.

Amb la voluntat de donar a conèixer les veus artístiques dels països mediterranis, la premissa del Directors Lab és entrar en contacte amb el patrimoni artístic i dramatúrgic de la zona mediterrània i esdevenir un espai d'intercanvi per a directors d'arreu del món.
 
La tercera edició del laboratori se celebrarà durant el mes de juliol de 2021 al Teatre Lliure, sota el títol Stageless Theatre [Teatre sense escenaris], una vintena de participants treballaran entorn de la possibilitat i el sentit del teatre sense presència física, arran dels canvis de format que la pandèmia de la COVID-19 ha obligat a fer en l’àmbit de les arts escèniques. Durant deu dies faran tallers impartits per professionals de diverses disciplines escèniques. 

XXSS
@DirectorslabMediterranean
#DirectorsLabLliure