Gira el teu dispositiu per visualitzar aquesta web.

Si veieu aquesta pantalla a l'ordinador, proveu de reduir el zoom.

El Lliure suspèn temporalment els drets d’autor
28/09/2020

El Lliure suspèn temporalment els drets d’autor a favor dels creadors i creadores

El Lliure posa a disposició dels creadors i creadores de les produccions exhibides al teatre durant les temporades 17/18, 18/19 i 19/20 els drets de les seves autories que hagin estat cedides en exclusiva al Lliure i encara siguin vigents.

Aquesta mesura, presa per la Fundació Teatre Lliure - Teatre Públic de Barcelona, és extraordinària i temporal, i vol contribuir a pal·liar la situació de precarietat i aturada del món de les arts escèniques arran de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

El termini de dos anys que es proposa té en compte tant les previsions econòmiques, que situen en aquest horitzó el termini de recuperació, com el temps que es pot tardar en posar en marxa una nova producció basada en els textos i altres drets de propietat intel·lectual associats. Durant el termini de suspensió de vigència, el Lliure no pot fer ús dels drets cedits i el termini que se suspèn s’afegeix al final de la durada inicialment prevista.

En el cas de que es faci ús d’aquesta suspensió dels drets del Lliure per part dels creadors, s’haurà de fer constar en els crèdits de la nova producció que es porti a terme que l’obra en qüestió es va estrenar al Teatre Lliure i la data de l’estrena.

Atesa la naturalesa dels drets d’autor concernits caldrà formalitzar una modificació als contractes actualment vigents a fi de reflectir la suspensió de la vigència del termini de cessió exclusiva des de l’1 de setembre de 2020 al 31 d’agost de 2022.

Aquesta iniciativa se suma a les mesures ja preses pel Teatre Lliure, com els Ajuts extraordinaris a la creació Carlota Soldevila o la inclusió de la creació digital dins de la programació del teatre, davant de l’excepcionalitat actual i amb l’objectiu de donar suport al sector teatral.