Gira el teu dispositiu per visualitzar aquesta web.

Si veieu aquesta pantalla a l'ordinador, proveu de reduir el zoom.

CONVOCATÒRIA EN RESIDÈNCIA

Obrim la convocatòria per participar en el Programa de Residències del Teatre Lliure per a la Temporada 2019/20.
Si voleu formar-ne part, podeu enviar la vostra documentació al programa que us interessi més.
Teniu temps fins al 26 d'abril inclòs!

residències per a companyies

Ens hi podem presentar?
Us hi podeu presentar si sou una companyia amb domicili a Catalunya o a la resta de l'Estat espanyol.

Quan es farà
La residència tindrà lloc de setembre a desembre de 2019, i tindrà entre 1 i 3 mesos de durada, segons les necessitats i la naturalesa del projecte presentat.

Què ofereix el Lliure?
El Lliure posa a disposició de la companyia un espai de coworking, un espai d'assaig i un camerino a la seu de Montjuïc. Així mateix, el Lliure coproduirà el projecte escènic de la companyia per un import de fins a 50.000€, que inclou les despeses de producció i d’exhibició. Sobre aquest import s’aplicaran els impostos indirectes i les retencions que corresponguin legalment.

Què hem de presentar?
Busquem un projecte escènic de contingut comunitari i vinculat a universitats i/o entitats socials de la ciutat de Barcelona.
Es valorarà que el projecte plantegi aspectes educatius, acadèmics i socials que permetin generar activitats en aquests tres eixos, en relació amb el projecte escènic.

A banda del projecte, s’ha de presentar un Certificat actual de situació censal a Hisenda i un Certificat actual d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social. També s’ha de certificar l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil.

Com ho presentem?
Heu d'enviar un correu electrònic amb el vostre projecte i tota la documentació en format pdf, i també les dades de contacte a projectes@teatrelliure.com, fent constar a l'assumpte "Residències per a companyies". Teniu temps fins al 26 d'abril inclòs.

Què farem durant la residència?
Treballareu el vostre projecte, que s'exhibirà públicament al Teatre Lliure durant el mes de desembre de 2019.

La producció executiva anirà a càrrec de la companyia, amb el suport dels equips del Teatre Lliure. En el període de residència, i a requeriment del Teatre, la companyia haurà d’elaborar un pressupost o valoració del projecte, i s’acordarà com es portarà a terme la liquidació de les despeses de producció i d’exhibició del projecte escènic.

Com es farà la selecció?
El Comitè de Programació del Teatre Lliure valorarà els projectes presentats i seleccionarà la companyia més adequada a aquest programa en un termini de 10 dies. S'entrevistarà personalment, si es considera necessari, les companyies finalistes.

El veredicte final es comunicarà a tots els participants en aquesta convocatòria.

El Teatre Lliure es reserva el dret de declarar deserta la convocatòria.

Si tenim dubtes?
Podeu enviar-nos un correu a projectes@teatrelliure.com


bases de la convocatòria

residències creatives d'intercanvi

M'hi puc presentar?
T'hi pots presentar si ets una persona resident a Catalunya vinculada d'alguna manera a les arts escèniques. La teva activitat principal no cal que sigui artística, pots venir d'àmbits com de la gestió cultural, el documentalisme de creació, la filosofia, l'escriptura, les arts media, el periodisme, les arts visuals, la comunicació digital, l'acció social...

Com funciona l'intercanvi?
El Teatre Lliure de Barcelona  i la Hammana Artists House (HAH) del Líban, triaran dues persones del perfil demanat : l'una a Catalunya i l'altra al Líban, que puguin col·laborar de manera fructífera. Cadascú farà d'amfitrió de l'altre als països respectius, en un procés de descoberta de l'entorn i del context social i cultural.

Quan es farà?
La residència tindrà lloc durant dos mesos, entre setembre i desembre de 2019. Es faran dos torns: l'un amb seu al Lliure i l'altre, amb seu a Hammana.

Què farem durant la residència?
Durant la residència, cadascú elaborarà el seu projecte en col·laboració amb l'altre i podrà desenvolupar, si ho vol, una recerca individual. Es farà un treball d'experimentació que no porti necessàriament a un resultat acabat.
Transcorreguts els dos torns de treball, al desembre de 2019 es farà una presentació pública i gratuïta dels projectes.

Què ofereixen el Lliure i la HAH?
Les dues entitats posen a disposició dels seleccionats un espai de treball a les seus respectives.

El Lliure abonarà a cada seleccionat 2.500€ en concepte de caixet. Sobre aquest import s’aplicaran els impostos indirectes i les retencions que corresponguin legalment.

Així mateix, assumirà el cost dels trasllats de les persones seleccionades entre tots dos països per un import de fins a 800€ cadascú. També es farà càrrec de l’allotjament de la persona libanesa a Barcelona per un període de fins a 4 setmanes.

La HAH, assumirà l’allotjament de les dues persones al Líban per un període de fins a 4 setmanes.

Finalment, el Lliure s’encarregarà de presentar i difondre el procés de treball.

Què hem de presentar?
Busquem un projecte de recerca en àmbits tangencials de les arts escèniques que pugui alimentar-se de la interacció entre països de la riba mediterrània.
Es valorarà que el projecte plantegi aspectes educatius, acadèmics i socials que permetin generar activitats en aquests tres eixos, en relació amb el treball que es porti a terme.

A banda de la vostra proposta, s’ha de presentar un Certificat actual de situació censal a Hisenda i un Certificat actual d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.

Com ho presentem?
Heu d'enviar un correu electrònic amb la vostra proposta i tota la documentació, i també les vostres dades de contacte a projectes@teatrelliure.com, fent constar a l'assumpte "Residències creatives d'intercanvi".

Teniu temps fins al 26 d'abril inclòs.

Com es farà la selecció?
El Teatre Lliure i la HAH valoraran les propostes presentades i seleccionaran les candidatures més adequades a aquest programa en un termini de 10 dies. El veredicte final es comunicarà a tots els participants en aquesta convocatòria.

El Teatre Lliure es reserva el dret de declarar deserta la convocatòria.

Si tenim dubtes?
Podeu enviar-nos un correu a projectes@teatrelliure.com


bases de la convocatòria

amb la col·laboració de

mitjans patrocinadors

entitat concertada amb

Custom Search 2