Gira el teu dispositiu per visualitzar aquesta web.

Si veieu aquesta pantalla a l'ordinador, proveu de reduir el zoom.

clàssics per a criatures

LA CASA DE BERNARDA ALBA
En una casa andalusa, Bernarda Alba acaba de perdre el seu segon marit i imposa a les cinc filles -Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio i Adela- un dol rigorós de vuit anys que els impedeix sortir de casa i tenir cap mena de relació amb cap home... Durant aquest temps, les acompanyarà Poncia, la criada.

La casa de Bernarda Alba és una de les peces més conegudes de Federico García Lorca. La va acabar d'escriure l'any 1936, poc abans de ser assassinat a mans franquistes, pensant en donar un paper de 'dolenta' a l'actriu Margarida Xirgu, que l'hi havia demanat. L'obra és una tragèdia que tracta principalment del desig de llibertat, i no es va poder publicar ni estrenar fins al 1945 a Buenos Aires, per iniciativa de la Xirgu que s'hi havia exiliat.

"La versió que presentem està inspirada en una conversa que he tingut amb la meva filla Sofia sobre l'obra. Ella m'ha proposat algunes rèpliques de la Niña. De Lorca és gairebé tot el que diu la Poncia. Així doncs, el mèrit d'aquest text breu no és meu." 
- Victoria Szpunberg