Turn your device to visualize this web

Patronato

presidente Ramon Gomis de Barbarà
vicepresidentes Berta Sureda (Ajuntament de Barcelona), Pau Villòria (Generalitat de Catalunya), Montserrat Iglesias (INAEM - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) i Juanjo Puigcorbé (Diputació de Barcelona)
secretario no patrón Raimon Bergós Civit
vocales Frederic Amat Noguera, Pere Arquillué Cortadella, Lluís Bassat Coen, Jordi Bosch i Palacios, Josep Caminal i Badia, Àlex Casanovas (Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya), Imma Colomer, Antoni Dalmau i Ribalta, Joan Font i Pujol, Guillem-Jordi Graells, Joaquim Gubern (La Lleialtat SCCL), Esteve León Aguilera, Jordi Maluquer Bonet, Roser Marcé i Mata, Maria Martínez Vendrell, Miquel Molins i Nubiola, Fermí Reixach i Garcia, Pere Riera Terrades (Associació d’Espectadors del Teatre Lliure), Àlex Rigola Montés, Rosa Maria Sardà i Tàmaro, Antoni Sevilla i Gibert, Salvador Sunyer Bover, Anna Veiga Lluch


contacto direccio@teatrelliure.com

colaboradores de La Kompanyia Lliure

medios patrocinadores

entidad concertada con

Custom Search 2