arts i lletres

ESCRIT EN L'AIRE (GELABERT DANSA NOVARINA)
direcció escènica Mosiès Maicas coreografia Cesc Gelabert

Gràcia. del 7 al 12 de novembre


ALESSANDRO AMANTE
de Xavier Sabata i Dani Espasa
orquestra Vespres d'Arnadí

Montjuïc. 22 de desembre