Turn your device to visualize this web

En risc d'exclusió

de MARK LOCKYER direcció RAMIN GRAY
cia. ACTORS TOURING COMPANY

Gràcia
26 a 29/10

creació i direcció DIDIER RUIZ 
cia. LA COMPAGNIE DES HOMMES

Gràcia
del 10 al 12 de maig

dramatúrgia i direcció CLÀUDIA CEDÓ cia. ESCENARIS ESPECIALS

Montjuïc
Espai Lliure / 12 i 13 de maig

text JOAN YAGO dramatúrgia i direcció JUAN CARLOS MARTEL BAYOD

Montjuïc
Espai Lliure / 30 maig a 10 juny

col·laboradors de La Kompanyia Lliure

mitjans patrocinadors

entitat concertada amb

Custom Search 2