Licitacions

Trobareu tota la informació actualitzada de licitacions referides al Teatre Lliure a l'enllaç següent:

Plataforma de Contratación Pública del Estado