Informació i contacte

Per rebre informació més específica de les característiques dels diferents espais, disponibilitat de dates i tarifes de lloguer, podeu adreçar-vos a:

telèfon   (0034) 93 289 27 71

correu    info@teatrelliure.com