Equip artístic

vols treballar al teatre lliure?

Si vols treballar com a actor/iu en els nostres muntatges o fins i tot formar part dels equips artístics, envia’ns el teu CV.
Evidentment les contractacions d’actors i membres de l’equip artístic depenen de criteris donats per l’obra que es vol representar, i, en últim cas, de la selecció que facin els responsables artístics i el director de l’espectacle. De totes maneres si tens ganes de treballar amb nosaltres envia’ns el teu CV i així podràs ser considerat quan es facin càstings, i processos de selecció de membres de l’equip artístic.


Pots enviar el teu CV a produccio@teatrelliure.com.