2001/2002

2001/2002

La remodelació del Palau de l’Agricultura comportava la creació de dues noves sales: el Teatre Fabià Puigserver amb una capacitat de gairebé 800 espectadors i l’Espai Lliure amb una capacitat d’uns 200 espectadors.

El Teatre Fabià Puigserver va ser inaugurat el 22 de novembre de 2001, amb l’estrena de l’òpera L’adéu de Lucrècia Borja. Abans de començar la funció l’Orquestra de Cambra Teatre Lliure va interpretar una fanfàrria, escrita per Carles Santos, i es va despenjar una enorme imatge de Fabià Puigserver que va cobrir tota la boca de l’escenari. Era el sentit homenatge de la família del Lliure envers l’home que havia somiat aquell nou espai.

L’Espai Lliure, la sala petita, va ser inaugurada l’1 de febrer de l’any 2002 amb 12 ballen Serrat, un espectacle de dansa a partir de cançons de Joan Manel Serrat. D’aquesta manera es posaven en marxa totes les prestacions d’uns equipaments escènics amb tecnologia d’avantguarda, però bàsicament respectuoses amb la tradició artesanal del teatre.

Durant la temporada 2001/2002 es van representar prop de 40 produccions en els tres espais que configuren l’actual Teatre Lliure, als quals hi van assistir més de 70.000 espectadors. Dos mesos després d’inaugurar-se la temprada següent, 2002/2003, Josep Montanyès, que l’havia fet possible, desapareixia de forma fulminant el 10 de novembre de 2002, tancant una etapa de la història del Teatre Lliure.