1995/2001

1995/2001

El 23 de gener de 1995 se signà el conveni de rehabilitació en el mateix Palau de l’Agricultura per part del Ministeri d’Obres Públiques,Transports i Medi Ambient; el Ministeri de Cultura; el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; la Diputació de Barcelona; l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona. El dia 1 de desembre del mateix any, en celebració del dinovè aniversari, es posava la primera pedra, en un acte públic que aplegava el món teatral català i les administracions implicades en el projecte.

El Teatre Lliure reafirmava un cop més la seva singularitat en el panorama de les institucions culturals catalanes, en ser un dels rars exemples on són representades el conjunt de les administracions públiques, per bé que en una entitat gestionada per una fundació privada. Durant l’any 1995 també es van escaure dos fets que cal esmentar: l’exposició Fabià Puigserver Scénographe¸ al Centre Georges Pompidou de París i la celebració del desè aniversari de l’Orquestra de Cambra Teatre Lliure. També s’aprovà la renovació de l’encàrrec de direcció, per un període de tres anys més, a Lluís Homar (1995-1998).

El 1997 Lluís Pasqual va ser nomenat Comisionat per al Projecte de la Ciutat del Teatre, una idea impulsada per l’Ajuntament de Barcelona per tal de donar un sentit global al conjunt d’equipaments teatrals de la muntanya de Montjuïc.

Les obres del Palau de l’Agricultura previstes i pressupostades per a tres anys s’iniciaren el 1996 i es van allargar gairebé sis. L’execució va esdevenir llarga i complicada per diversos motius: d’entrada es tractava d’un projecte sense, pràcticament, antecedents, d’una gran complexitat tècnica, d’altra banda les administracions conveniades no sempre van complir amb les seves aportacions segons el calendari pactat, i a tot això cal afegir la crisi d’una de les empreses constructores adjudicatàries. Malgrat tot, l’entusiasme i l’empenta de l’equip de gestió del projecte, encapçalat per Josep Montanyès, va aconseguir de portar la nau a bon port.

Pel que fa a la direcció del Teatre Lliure, en acabar el segon mandat d’en Lluís Homar, Guillem-Jordi Graells i Lluís Pasqual compartiren la direcció fins l’any 2000. Posteriorment Josep Montanyès va assumir la direcció amb l’encàrrec d’inaugurar els nous equipaments. La primavera de l’any 2001 s’arribà a un acord sobre el contracte-programa per als cinc anys següents entre les administracions i la Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona que recollia les línies generals de programació i d’activitat i, alhora, establia les aportacions anuals de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Departament de Cultura de la Generalitat i el Ministeri de Cultura.