Funcions accessibles

Malauradament, aquesta temporada no disposem d’aquest servei a la sala de Gràcia.
Si hi esteu interessats, consulteu a Montjuïc els espectacles que sí que l’ofereixen.